Pepiniére בית ילדים במרסיי
אימהות
איתנים, ירושלים
אסף הרופא (סרפנד), צריפין
בית הדגל (בית החולים של המיסיון האנגלי), ירושלים
בית היולדות, חדרה
בית הילדים של ויצ"ו
בית חולים לא רשמי באילת
בית יולדות מולדה, חיפה
בית יולדות, קרית שמונה
בית ילדים ויצ"ו, ירושלים
בית פיינסטון, רמות השבים
גן ילדים, מעברת ראש העין
דג'אני (צהלון), יפו
הדסה, הרצליה
הדסה, תל אביב
זמנהוף, תל אביב
מזאה, תל אביב
מחנה העולים קונדלינאס, מרסיי
מעברת חוליקת
מעברת שער העליה
קיבלסון רחובות
רמב"ם, חיפה
שוויצר, טבריה