שולמית בן דויד

נחטפה ילדה למש׳ בן דוד. בשנת 1949. המקום: מחנה עולים בראש העין. במחנה היו מבנים של הצבא הבריטי שהוסבו לבית תינוקות. שם ילדה סבתי שולמית בן דוד. לאחר כיומיים שלושה נמסר לה בבית התינוקות שהילדה מתה לא נתנו לה לראות ולא היה קבר. שלחו אותה הביתה ללא מענה ובצער רב.