חנה גוטמן שפריצא

בעצם הסיפור של סבי הוא שאשתו ילדה תוך כדי מחלת לב קשה. אחרי הלידה סבי שם את התינוקת שנולדה בבית הילדים ויצו. כעבור ארבעה חודשים שסבי היה עסוק בטיפול אחר אשתו וטיפול בעוד 5 ילדים, אשתו סבתי נפטרה. מיד כשקם מהשבעה הלך לבית הילדים של ויצו לקחת את ביתו. שם נאמר לו שהיא נפטרה, בטענה שכ60 תינוקות מתו מתחליף חלב. סבי ביקש את הגופה, נאמר לו שכבר קברו אותה ... יש לציין שכל משפחתו של סבי היתה באירופה ונכחדו בשואה, סבי התמים לא העלה על דעתו שיהודי מסוגל לעשות דבר כזה. אך במשך כל חייו תמיד דיבר על התינוקת חנה, וזכר אותה, הרגש שלו אמר לו שהתינוקת בחיים. והרי מת נשכח מן הלב. ולי יש להוסיף רק בושה למדינת ישראל. שאלו הם ראשיה... הלוואי ונוכל יחד למצוא את איזה שהוא קצה.

האח הבכור צבי - בני ברק
האח השני יחיאל - ניו יורק
האח השלישי אריה- נהרג במלחמת השחרור
האח הרביעי משה - בירושלים
ואימי , מרים - קרית מלאכי.

שושי ניימארק

A LETTER FROM THE FATHER:

MY INFANT DAUGHTER DISAPPEARED IN 1948 DO YOU KNOW HER?

I, Shlomo Zalman Gutman, and my wife Sara Hinda lived in Jerusalem, Israel, on Agripas Street 9. My wife was pregnant and suffered from heart disease. She was admitted to Bikur Cholim Hospital in Jerusalem where she gave birth to our daughter Chana Shprintza on March 2, 1948. Being that my wife was not well, she was unable to nurse Chana Shprintza. I was forced to admit our otherwise healthy daughter to the WIZO children’s home on Strauss Street in Jerusalem. Four months later, on July 1, my wife passed away. The following week, on July 9, my daughter disappeared from the WIZO children’s home in a mysterious way. Therefore, I ask anyone who reads this, to please help me find my daughter wherever she may be and to inform me as to her whereabouts.

Chana Shprintza Gutman

Father: Shlomo Zalman Gutman – born in Poland

Mother: Sara Hinda Gutman – born in Poland

Birth Date: March 2, 1948

Birth weight: 2.140

Note: On a street map of Jerusalem one could see that the Gutman family home was a few streets away from the WIZO institution. Yet, no one came to inform her father of her [death]. It is only after her father got up from shiva for her mother, and he went to see his daughter in the children’s home, was he told that his daughter died - that the night before all 60 babies died from poisoned American milk powder. A tragedy of such proportion would have made it to the press, but it did not, for there was no truth to it. Chana Shprintza’s disappearance most likely falls into the category of the “missing Yemenite children.”