שלום (סאלם) ותמניה תן עמי

אחי מאיר בן עמי היה תינוק בריא כשנלקח מבית היולדות בצפת. בשנת 51 כשהיה בן שנה אימי הייתה כל יום מניקה אותו ובאותו הבוקר כשהגיעה לבית היולדות אמרו לה שהוא מת. בת אחי שהייתה איתו באותו החדר והייתה חולה נשארה שם ואותו לקחו. ההורים היו אז תמימים ולא האמינו שיכולים לעשות להם דבר כזה