אברהם ואהובה שוספי

בשנת 49 לפני העלייה לארץ, הגיעו אברהם ואהובה שוספי למחנה העולים חאשד יחד עם ביתם היחידה אורה, בת חצי שנה.
בזמן שהיו במחנה עבר רופא וטען כי יש צורך לבדוק את הילדה, לקחו אותה למרפאה ושם הכניסו אותה לחדר והשאירו את ההורים בחוץ. במרפאה טענו שיש צורך לטפל בילדה והפצירו בהורים ללכת משם ולחזור רק יום למחרת. למחרת בבוקר חזרו ההורים לקחת את ביתם אך נאמר להם שהיא נפטרה. לאחר התעקשות לראות לפחות גופה, הראו להם מרחוק 5 "גופות" עטופות בתכריכים ונאמר להם שאחת מהם זו הילדה, ואז סילקו אותם משם והזהירו אותם שאם לא ילכו יקראו לשוטרים.

לימים העיד אברהם בועדת החקירה הממלכתית.
בשנת 2014 נפטרה אהובה, לצערנו בלי לדעת מה עלה בגורלה של ביתה אורה.
כיום אברהם בן 98 ואנו מלאים תקווה שאולי הוא יצליח להתאחד עם ביתו או לפחות לקבל תשובות.