ברטה וסלים סופר

הורי, ברטה וסלים סופר עלו מעיראק בשנת 1951. הם התגוררו ברחוב המלבן 9 גבעתיים. באביב 1952 ילדה אמי את אחותי בבית חולים דג'אני ביפו. שבועות ספורים לאחר הלידה, בזמן שאמי מניקה אותה, הילדה נראתה לפתע מעט שונה, אבי וסבתי לקחו אותה לבית החולים דג׳אני ביפו שם נאמר להם להשאירה. למחרת הגיע אבי ונאמר לו שהיא נפטרה.
הוריי ביקשו לקבור אותה אולם לא נתנו אותה לקבורה. וכאילו לא די בכך, כמה שנים אחר כך קיבלו הוריי הודעה להגיע לרשום אותה לכיתה א' בבית הספר גורדון בגבעתיים.

שבועות ספורים לאחר הלידה, בזמן שאמי מניקה אותה, הילדה נראתה לפתע מעט שונה, אבי וסבתי לקחו אותה לבית החולים בילנסון שם נאמר להם להשאירה. למחרת הגיע אבי ונאמר לו שהיא נפטרה.כמה שנים אחר כך קיבלו הוריי הודעה להגיע לרשום אותה לכיתה א' בבית הספר גורדון בגבעתיים.