יעקב ולאה (בן) משה

בעוד האם שוכבת בבית החולים ללדת את הבת, הגיעו מבית החולים לקחת את אחי זרובבל. באותו זמן אבי כבר לא היה בבית בשל מחלת השחפת. מבית החולים הדסה בתל אביב אמרו שלא טוב שהילד יישאר בבית. לא יודע למה אותי לא לקחו. מאז לא ראיתי אותו.

חביב משה