זוהרה ברדה

הוריי גאולה וויקטור ברדה, נולדו בטריפולי, שם במהלך רדיפות הנאצים, רצחו לאמי ילד אחד שהחזיקה בידיה. אחרי הכאב הגדול, בשנת 1948 הם עלו ארצה עם הבת זוהרה ושיכנו אותם במעברה בבאר יעקב.

יום אחד באו ולקחו את הילדה, אמרו להם שהיא חולה ואשפזו אותה בבי"ח רמב"ם בחיפה, אימא היתה באה לבקר אותה, ביום שבת אמי לא הגיעה לביקור וחזרה ביום ראשון אך לא מצאה את הילדה.לא ידעה טוב עברית וניסתה לברר מה עלה בגורל הילדה, אמרו לה נפטרה. אבא לא רצה לעזוב את בית החולים, אבל הוציאו אותם בכוח. הוריי יצאו משם בידיים ריקות, ללא הילדה. הם לא קיבלו תעודת פטירה ולא ראו גופה. לאחר שנים רבות קיבלו צו גיוס, והם התחילו שוב להתעניין, לא היה עם מי לדבר עד שקם הרב משולם ופתחו שוב את הנושא ושוב היו וועדות ושוב השתיקו את הנושא...

אבי ויקטור ברדה כבר הלך לעולמו לצערנו, אבל אנחנו, אמי גאולה, שתיבדל לחיים ארוכים והאחים: חנה, פנינה, שושי, שולי, אברהם, שמעון, דוד, מאיר, ושלום מחכים ליום שנמצא את זוהרה.

שולי שאבו

בטריפולי, הנאצים רצחו לאמי ילד שהחזיקה בידיה.
בארץ, נלקחה הבת זוהרה והוריי סולקו בכח מבי"ח כשדרשו בשלומה