לאה ומשולם חסן

לאה ומשולם חסן הוריי, עלו שניהם מתימן והתחתנו בארץ, נולדו להם שני ילדים. אני השנייה מיכל סויסה נולדתי ב- 1953.

הילד השלישי נולד בשם יצחק חסן, בשנת 1954-1955. היה שמנמן, בהיר ולא נראה תימני.

בגיל ארבעה וחצי חודשים אשפזו אותו בבית חולים, אמרו להורים ללכת הבייתה ולחזור למחרת. למחרת אמרו להם שהוא נפטר, ההורים של נלחמן ואבי צעק. אבא לא רצה לשבת שבעה, אמרו לו שקברו בקריית שאול.

בגיל 18 קיבלנו צו גיוס.

אבי כבר נפטר אבל אמי עדיין בחיים.

מיכל סויסה