מרדכי נגר

ברצוני לציין שמסרתי פרטים אודות המקרה בערך לפני כ 21 שנים בירושלים בפני הוועדה הממלכתית באופן מסודר.

הוריי - סלם ולוליה (לולווה) ז"ל עלו מתימן בשנת 1951. שמות האחים והאחיות לפי סדר גיל יורד מהגדול ביותר לקטן ביותר בהתאם: שלום , נעמה (נעמי) , מרדכי , יונה, אבנר ואברהם. מרדכי נולד בן נעמה (נעמי) ליונה.

לפי עדות משפחת חפצי (חפדי) מבני עי"ש ולפי עדות משפחת לולו מבני עי"ש - אמי לוליה (לולוה) שגרה במעברת " מסמיה" הלכה לבית החולים (כנראה שהיה בית החולים צרפנד (צריפין) או קפלן ברחובות) כשהיא בהריון על מנת ללדת, אך יצאה מבית החולים ללא ילד. ההורים שלי תמיד דברו בבית על מרדכי. להורים שלי נפטרו ילדים, כך שהעניין של מרדכי היה כואב מאוד. כאשר אמא שלי הייתה בהריון עם יונה היא פחדה ללכת לבית החולים, מחשש שיחטפו את אחותי יונה. השם הקודם של אחותי יונה היה לאה.

כאשר אחותי יונה חלתה, אמי פחדה לקחת את יונה לבית החולים, מחשש שיחטפו אותה. במהלך השנים קבלנו מכתב גיוס למרדכי מצה"ל.

בתעודת הזהות הראשונה של אבא שלי, הפרטים של מרדכי הופיעו כולל שם פרטי ומספר תעודת זהות של מרדכי. כאשר תעודת הזהות של אבא שלי, התיישנה ודהתה אבא שלי ניגש למשרד הפנים ברחובות וקיבל במקומה תעודת זהות ללא הפרטים של מרדכי.

לפי עדותה של אחותי נעמה (נעמי), היא הלכה להחליף את תעודת הזהות שלה במשרד הפנים רחובות , בניירת במשרד הפנים ברחובות היו הפרטים לגבי מרדכי. אחותי נעמה (נעמי) הלכה לעדכן את הגיל שלה בתעודת הזהות שלה במשרד הפנים רחובות, אך הפרטים לגבי מרדכי נעלמו.

אמי לוליה (לולוה) שגרה במעברת " מסמיה" הלכה לבית החולים בהריון, אך יצאה מבית החולים ללא ילד. ההורים שלי תמיד דברו בבית על מרדכיבתעודת הזהות הראשונה של אבא שלי, הפרטים של מרדכי הופיעו כולל שם פרטי ומספר תעודת זהות של מרדכי. כאשר תעודת הזהות של אבא שלי, התיישנה ודהתה אבא שלי ניגש למשרד הפנים ברחובות וקיבל במקומה תעודת זהות ללא הפרטים של מרדכי.