שרה חן
  • Country of Origin: Iran
  • Year of Kidnapping: 1952