אדלה ואפרים מזרחי
  • Year of Kidnapping: 1958
  • Place of Residence: Haifa