רבקה ודויד בורפקר

שמי. הדסה ניר אמי רבקה בורפקר ואבי דוד בורפקר שנת עליה 330/5/61 אמי הייתה בהריון בחדש 5 ואני זוכרת בחופש הגדול אמי ילדה אתת התינוק ב8 1961 בשעה 2 וכאשר אני ואבי היגענו לבית החולים סרוקה בשעה 4 אמרו לנו נפטר ועוד ביקש הפקיד 12 לירות ואבי נתן לפקיד את הכסף וכילדה נסיתי לקחת את הכסף מהפקיד והוא דחף אותי לאחור ואמר באנגלית שקט ילדה כי לא ידענו עברית אנחנו יחד איתו 9 אני מאוד מאוד מתגעגעת לאחי האבוד אנחנו לא מסרנו אותך כי לא ידענו עברית אני מתחננת אליך רק תן סימן שאתה חי כי יש לך משפחה מאוד גדולה אתה לא תהיה לבד אם תיחפש אותנו אנחנו משפחה כמעט כולנו נמוכים