סלם סולימן ולוליה עוקשי
  • Country of Origin: Yemen