סלמה יעקב
  • Country of Origin: Yemen
  • Year of Kidnapping: 1950
  • Place of Residence: Atlit
  • Complaint Submitted to a Committee: No