יהודה צוברי

יהודה צוברי. עבד כאחראי על הגנזך במשרד הפנים. התחיל לעבוד בשנת 86', במאי 90' נעשה אחראי הגנזך. בתפקידו, חתימתו נדרשה לתעודות לידה ופטירה. זומן לועדת החקירה בשל מציאה של תחקירן הועדה, עמי חובב, שמצא תעודות לידה ופטירה חתומות על ידו, ללא פרטים ממולאים (דהיינו, חתומות מראש). יהודה צוברי מעיד שהוא היה חותם מראש כל יום על מאות של תעודות לידה ופטירה ללא פרטים כחלק משגרת העבודה ומוסר אותם לעובדים אחרים שמילאו את התעודות בעצמם. כל עובד וכל בעד גישה לתעודות החתומות-מראש היה יכול למלא את הפרטים ולנפק תעודת פטירה או לידה ללא בקרה של אחראי הגנזך, שלכאורה אחראי על התעודות. על פי עדוו שלו, הוא בדק רק חלק מהתעודות החתומות-מראש אחרי שמילאו אותם.

ועדת החקירה חשדה שבעקבות כך, עמי חובב, ששימש כתחקירן בועדת שלגי ועבד בצמוד לגנזך משרד הפנים והיה בעל גישה לתעודות חתומות מראש, יכול היה למלא אותן באופן חמור בפעולת הועדה - על ידי מילוי פרטים של ילדים שנעלמו והוגשו עליהם עדויות לועדת שלגי. יהודה צוברי מכחיש את האפשרות הזו, האך הועדה מציגה בפניו שאכן היו ברשותו של התחקירן עמי חובב תעודות חתומות-מראש. הוא טוען שלא נתן לו אותן, אבל מציין שהתעודות היו מונחות באורח קבע במגירות במשרד, ומוסיף - "זה לא היה מונח בכספת." ועדת כהן-קדמי נוזפת בצוברי על הנהלים הרשלניים שהונהגו בגנזך ורומזת שייתכן והדברים מהווים עבירה. בשל התנהלות הגנזך, ועדת כהן-קדמי מעלה חשד לפגיעה חמורה בעבודת הועדה הקודמת, ועדת שלגי - שכן זו הכירה בתעודות הפטירה של משרד הפנים, ואילו עמי חובב, שהועסק כתחקירן על ידה ועל ידי הועדה הקודמת (בהלול-מינקובסקי), היה בעל אפשרות למלא תעודות לידה ופטירה אלו בעצמו, מה שמטיל צל על אמינות המסקנות של ועדת שלגי, ועל ההכרה שלה בילדים כמתים.