על פי חקירתו של משה אדלשטיין, המנהל האדמיניסטרטיבי של מוסד ויצ"ו בירושלים ברח' עקיבא (1949-1972), היה בירושלים בשנות המנדט רופא בשם ד"ר שטרק, שהיה גיניקולוג בעל מרפאה פרטית, ונהג "לסדר אימוצים" עבור אנשים פרטיים. על פי עדותו של אדלשטיין, אותו ד"ר שטרק נהג "לאחסן" ילדים במוסד ויצ"ו, עד שהיה מוכר אותם. את הסידור הזה הוא הנהיג עם מנהל המוסד לפני אדלשטיין, שמוסיף שהפסיק את הנוהג הזה כשנהפך למנהל המוסד.

כמו כן, מוסיף הדו"ח על עדותו של אדלשטיין, "הוא טען כי הרופא היה מבקר מפעם לפעם בבית החולים, כביכול על מנת לבקר את בן שיחנו [אדלשטיין], אך למעשה היו לו כוונות אחרות, אותן לא ניאות מר אדלשטיין לפרט."

(דו"ח מס. 18 של גוט בן-אשר)