מאומץ (1955)

גבר יליד 1955, אומץ בגיל שבועיים, כנראה נולד בירושלים.