רובין ונקדם יוכננוב
  • Country of Origin: Bukhara
  • Year of Kidnapping: 1974
  • Complaint Submitted to a Committee: No