משה וז׳ורז׳ט
  • Country of Origin: Morocco
  • Year of Kidnapping: 1961
  • Place of Residence: Tel Aviv
  • Complaint Submitted to a Committee: No