משה ואירן (אילנה) פורת
  • Country of Origin: Iran
  • Year of Kidnapping: 1952
  • Place of Residence: Or Yehuda
  • Complaint Submitted to a Committee: Kedmi (1995)