מרגלית ורפאל רינגקאר (רונן)
  • Country of Origin: Iran
  • Year of Kidnapping: 1949
  • Complaint Submitted to a Committee: Kadmi (1995)
  • Country of Origin: Iran
  • Year of Kidnapping: 1949

Attached Files