חביב וצהלה נח
  • Country of Origin: Iraq
  • Year of Kidnapping: 1974
  • Hospital: WIZO, Tel Aviv
  • Complaint Submitted to a Committee: No