מאומץ המחפש את משפחתו
  • Year of Kidnapping: 1950