ריכוז מסמכים שנמצאו בארכיון ועדת החקירה שנפתח לציבור בדצמבר 2016.